İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • İş Sağlığı-Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemeler ile diğer gereklere uymak temel politikamızdır.  ‘SIFIR İŞ KAZASI’ Hedefine ulaşabilmek için gerekli önlemleri almak
  • Çalışanlarımız ve yönetimi arasında karşılıklı güven, anlayış ve işbirliğini etkin iletişim yöntemleri ile sürekli geliştirmek,
  • Ziyaretçilerin de İş Sağlığı-Güvenliği kurallarına dahil edilmesi,
  • Çalışanlarımız için planlanan eğitim programlarının sürekli olarak uygulanarak, çalışanlarımızın görev, yetki, sorumluluk bilinçlerinin verilmesini sağlamak,
  • İşe yeni başlayan personelin iş yerine, görevine, çalışma arkadaşlarına alıştırılarak, şirketimize uyumunun sağlanması,
  • Çalışanlarımıza sürekli mesleki eğitim ile teknik ve mesleki gelişimini sağlaması için imkân verilmesi, Kalite Yönetimi Sisteminin bir parçası olduğunun bilincinin verilmesi ve bu sistem anlayışının tüm çalışanlara yaygınlaştırılması amacıyla etkin eğitim programları oluşturmak ve uygulamak,
  • Çalışanların verimini artırabilmek için her bir çalışanın işyerinde bir birey olduğunun bilincinin verilmesi, doğru işlere doğru insanların verilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkabilmesi için ortam sağlanması, bunun yanında bir takım olarak çalışılmanın öneminin bilincinin verilmesi, her bir personelin kapasitesinin en üst düzeyde kullanabilmesinin sağlanması ve böylece şirket ve çalışanlarda ortak çıkarlar oluşturarak ‘kazan kazan’ ilkesinin yerleştirilmesi,
  • Çalışanların takım çalışmasını, bireysel yaratıcılığı ve katılımcılığı geliştirmek için gerekli sistemleri oluşturmak ve geliştirmek.