Misyonumuz

İhtiyaçtan anlamaya, doğru çözümler üretmeye ve memnuniyete dayalı, mutlaka başarmayı hedefleyen yaşam boyu sürecek güvenilir bir ortaklık kurmak, iş sağlığı-güvenliği,sosyal uygunluk ve çevresel açıdan örnek kuruluş ve marka olmak. Çalışanlarımızın çıkarlarını gözetmek için yerel ve uluslararası kurallara uymak.

Çalışanlarımızın bütün haklarını korumak ve onlara uygun çalışma ortamı sağlamakla şirketimizin sosyal performansını ve verimliliğini artırarak müşterilerimize en yüksek kalitede en uygun fiyatlarda ürün sunmak.

Sosyal ve Çevresel hedeflerimize ulaşabilmek için sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederek, şirketimizde cinsiyet, din, dil, ırk gözetilmeksizin bütün çalışanlarımıza eşit haklar vererek, ayrımcılığı önlemek.

Şirketimiz çalışanlarına sağlıklı, güvenilir ve temiz bir çalışma ortamı sağlamaktır. Firmamız çocuk istismarına izin vermez. Çocukları korunması hakkında sivil toplum örgütlerini destekler ve işbirliği içinde çalışmayı tahhüt eder.

Çocuklarımız geleceğimiz ve güvencemizdir. Şirket olarak çalışanlarımızın tüm şikayetlerini dinlemeyi ve bunlara çözüm bulmayı ilke edinmiş bulunmaktayız.

Sosyal Davranış Kuralları ile şirketimizin iç yönetmeliklerinin çatısını oluşturmaktadır.

 1. Çalışanların dahil edilmesi ve korunması
 2. Etik İş Davranışı
 3. Ayrımcılık Yapılmaması
 4. Adil Ücret
 5. İnsana Yakışır Çalışma Saatleri
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği
 7. Çocuk İşçiliğini Önleme
 8. Genç İşçiler için Özel Koruma
 9. Güvencesiz Çalışmayı Önleme
 10. Borçların İşgücü ile Ödenmesini Önleme
 11. Çevrenin Korunması
 12. Sosyal Yönetim Sistemi ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Kademeli Etki)
 13. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

Vizyonumuz

Bilgi teknolojisini kullanarak, sektöründe, ülkemizde organizasyon yapısı ile örnek olmak. Sosyal sorumluluk ilkelerine uymak.

Amacımız

Ülkemizin kendi değerleri ve kültürü ile birlikte, gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmasına katkıda bulunmak. Refah seviyesine ulaşmak ve çalışan istihdamını arttırmak için süreli proje üreterek dünya pazarına açılmaktır.